skip to Main Content

Multiline: het betrokken verlengstuk van uw organisatie.
Persoonlijke dienstverlening voor u en uw klanten.

Meldkamer Postmortale zorg

Eenvoudig, snel, gecontroleerd, deskundig

Multiline meldkamerdiensten coördineert de postmortale dienstverlening rondom een overlijden. Dat doen we met groot respect voor mensen: zowel voor de overledene en de nabestaanden als voor professionele hulpverleners.

Multiline is onderdeel van de Zorg Diensten Groep (ZDG). Multiline zelf bestaat uit twee bedrijfsonderdelen: de Meldkamer Postmortale Zorg en het Uitvaart Contact Center.

Meldkamer Postmortale zorg

De Meldkamer Postmortale Zorg (MPZ) richt zich op dienstverlening aan politie, ProRail, overheid en de gezondheidszorg. De medewerkers van onze meldkamer verzamelen informatie, en bepalen, initiëren en monitoren vervolgacties na een incident met overlijden. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via een centraal alarmnummer.

De Meldkamer Postmortale Zorg (MPZ) alarmeert postmortale zorgverleners die de berging, transport, zorg en bewaring van stoffelijke overschotten op zich nemen. MPZ werkt uitsluitend met, door de politie aangewezen, gecertificeerde partners, die zich stuk voor stuk conformeren aan de geldende Forensische Opsporingsnormen.

Ons doel is de politiemeldkamer, CPA of de backoffice van ProRail tijdrovend werk uit handen te nemen. Bij een aanvraag voor vervoer van een lichaam verzamelen we gericht de benodigde gegevens, zoals het aantal slachtoffers en de exacte locatie. Daarna schakelen we een gecertificeerde vervoerder in, en alarmeren een gecertificeerd mortuarium. Ook initiëren en begeleiden we eventuele (vervolg)acties.

Vanzelfsprekend houden we daarbij de politiemeldkamer, CPA of de backoffice van ProRail continu op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Ieder relevant element van de dienstverlening koppelen we terug.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door vier krachtige uitgangspunten:

Plectrum_bullet  Eenvoudig & altijd bereikbaar

Plectrum_bullet  Snel & direct

Plectrum_bullet  Gecontroleerd & procesmatig

Plectrum_bullet  Deskundig & gecertificeerd

Eenvoudig & altijd bereikbaar

De Meldkamer Postmortale Zorg is te bereiken via een landelijk alarmnummer: 0900 – 1200012. Een telefoontje volstaat: daarna alarmeert MPZ postmortale zorgverleners die de berging, transport, zorg en bewaring van stoffelijke overschotten op zich nemen.

In het eerste telefoongesprek wisselen we de noodzakelijke gegevens uit die nodig zijn om het zorgtraject in gang te zetten. Daarna nemen we de coördinatie geheel van u over. We koppelen de verwachte aankomsttijd van de vervoerder terug richting de meldkamer, en we lichten het mortuarium in. Daarnaast houden we voortdurend contact met de vervoerder en het mortuarium over het verloop van het proces.

” Wij zorgen voor overzicht en eenvoud. “

De Meldkamer Postmortale Zorg zorgt voor overzicht en eenvoud. Dankzij een centraal alarmnummer wordt altijd de juiste vervoerder ingeschakeld.

Snel & direct

We werken snel en direct. Dat kunnen we dankzij onze brede ervaring en betrokkenheid met postmortale zorg. Zodra we een melding ontvangen, start direct het alarmeringstraject en worden de postmortale hulpdiensten ingeschakeld.

Uw melding heeft voor ons de hoogste prioriteit. Zodra de locatie van de calamiteit bekend is, levert onze geautomatiseerde database direct alle gegevens die nodig zijn voor vervolgacties, zoals de contactgegevens van de gecertificeerde rouwvervoerders in uw regio.

” Snel ter plaatse zijn van professionals die weten wat ze moeten doen.”

Training en scholing

De Meldkamer Postmortale Zorg is sinds 2004 operationeel. Onze medewerkers zijn specifiek voor dit werk opgeleid.Door gerichte training en scholing verfijnen we onze dienstverlening steeds verder.

Gecontroleerd & Procesmatig

Ieder gesprek op de Meldkamer Postmortale Zorg wordt opgenomen en gedocumenteerd (gelogd). Ook houden we tijdens een traject nauw contact met uw politiemeldkamer of backoffice, zodat alle betrokkenen op de hoogte blijven van belangrijke details.

Door onze nauwkeurige documentatie houden we een compleet overzicht van alle informatie die van belang is bij het uitvoeren van een berging of vervoersopdracht en de zorg voor de overledene. Alle kennis is op een centraal punt beschikbaar voor alle betrokken instanties. Dat zorgt voor een snellere en efficiëntere afhandeling van deze zorgactiviteiten.

“Met bewaking van vaste processen kunnen wij de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen.”

Deskundig & gecertificeerd

We werken uitsluitend met rouwvervoerders die de politie heeft geselecteerd. De betreffende medewerkers van deze partijen hebben allemaal de opleiding ‘Postmortale zorg ten behoeve van de politie’ met goed gevolg afgerond.

Onze medewerkers

Al onze medewerkers beschikken over een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Daarnaast hebben zij een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

FO-normen

Aan de opleiding ‘Postmortale Zorg ten behoeve van de politie’ liggen strenge eisen ten grondslag. Als basis dienen de Forensische Opsporingsnormen. Hierin is onder andere vastgelegd aan welke voorwaarden een proces van opsporing en transport van een lichaam moet voldoen.

Legitimatie

Alle gecertificeerde medewerkers van rouwvervoerders beschikken over een landelijk uniform legitimatiebewijs ‘Postmortale Zorg’. Tijdens hun werkzaamheden kunnen ze dat legitimatiebewijs tonen en zijn ze herkenbaar aan een zichtbaarheidsvest met op de rugzijde de opdruk ‘POSTMORTALE ZORG’.

 

plectrumvorm

Sabina Beijersbergen v. H., Supervisor Meldkamer Postmortale Zorg

Ik werk graag bij Meldkamer Postmortale Zorg omdat ik het toch altijd weer een uitdaging vind om de meldingen zo snel mogelijk aan de juiste personen door te kunnen geven.

hildeplec

Hilde Holstege, Supervisor Uitvaart Contact Center

Ik werk graag bij het Uitvaart Contact Center omdat ik vaak het eerste contact ben die nabestaanden hebben na het overlijden van een dierbare. Daarnaast vind ik het fijn deze mensen hierbij te begeleiden en waar nodig een luisterend oor te bieden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons werk en meld u aan voor onze nieuwsbrief.
Uw gegevens zijn veilig! Uw emailadres en andere gegevens zullen niet worden gepubliceerd of gedeeld met anderen.

Back To Top
×Close search
Zoeken